“Tập huấn về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp 2017, các nghị định, thông tư hướng dẫn và nâng cao nghiệp vụ bảo vệ rừng, tăng cường năng lực cho lực lượng bảo vệ rừng.

         Thực hiện Quyết định số 201/QĐ-KL-QLR ngày 06/9/2019 của Cục Kiểm lâm về việc phê duyệt chương trình tài liệu tập huấn nghiệp vụ năm 2019 của Chi cục Kiểm lâm vùng II; Kế hoạch số 144/KH-KLV2-KLTH ngày 16/4/2019 giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa. Ngày 09/9/2019, Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn tại thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa cho vùng trọng điểm về công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, vùng đồng bào dân tộc; tham gia lớp tập huấn có tổng số 50 học viên, trong đó: Lực lượng Kiểm lâm 14 người (Hạt Kiểm lâm Quan Hóa 7 người; Hạt Kiểm lâm Khu BTTN Pù Hu; 7 người); Lực lượng bảo vệ rừng cơ sở thuộc các thôn, bản của các xã thuộc huyện Quan Hóa là: 36 người.

          Theo nội dung chương trình tập huấn được phê duyệt. Các báo cáo viên của hai Chi cục triển khai truyền đạt, hướng dẫn đầy đủ các nội dung:

        - Các nội dung về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật về Luật Lâm nghiệp 2017, các nghị định, thông tư hướng dẫn được đồng chí Nguyễn Văn Vân - Kiểm lâm viên chính, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa truyền đạt và hướng dẫn, gồm: Luật lâm nghiệp, Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019; Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 ngày và các Thông tư hướng dẫn liên quan;

        - Các nội dung về tập huấn nâng cao nghiệp vụ, như: Các biện pháp phòng cháy rừng; kỹ thuật chữa cháy, kỹ năng xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng cấp hộ gia đình, cấp xã, cấp huyện; thực hành sử dụng các loại máy, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng, kỹ thuật chữa cháy rừng được các cán bộ chủ chốt về lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm của Chi cục Kiểm lâm vùng II truyền đạt và hướng dẫn thực hiện.

          Chương trình tập huấn với mục tiêu là tập huấn thực thi các quy định của pháp luật Lâm nghiệp và tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho nhiều đối tượng thuộc vùng sâu, vùng xa, trọng điểm về công tác bảo vệ rừng, PCCCR, vùng đồng bào dân tộc, nơi đời sống của dân chủ yếu dựa vào rừng, nên Chi cục đã chủ động phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cử cán bộ có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm công tác để triển khai thực hiện hiệu quả; học viên tham gia học tập đầy đủ, thái độ nghiêm túc,chú ý nghe giảng, tiếp thu bài tốt. Trong qua trình học tập có sự tương tác tích cực giữa học viên với báo cáo viên, đã tạo không khí học tập phấn khởi, cởi mở giữa học viên và báo cáo viên, giúp cho việc truyền đạt nội dung bài giảng mang lại hiệu quả cao, phù hợp với thực tế.

          Nhìn chung công tác tập huấn được Chi cục Kiểm lâm vùng II phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc, công phu, bài bản. Các địa phương, cơ sở tham gia phối hợp hiệu quả và trách nhiệm; học viên tham gia nghiêm túc, tích cực trong học tập trao đổi thông tin; giảng viên nhiệt tình, trách nhiệm cao.

           Thông qua chương trình tập huấn các học viên được trang bị thêm nhiều kiến thức về thực thi các văn bản quy phạm pháp luật Lâm nghiệp, cập nhật nhiều quy định mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2019 và được giải đáp nhiều vướng mắc trong quá trình thực tiễn công tác giữa các quy định pháp luật Lâm nghiệp cũ và quy định mới hiện hành. Đồng thời các học viên được bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ về các biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng; kỹ thuật, chiến thuật trong chữa cháy rừng áp dụng ngay vào thực tiễn nơi công tác và phổ biến, tuyên truyền cho các đồng bào tại thôn, bản địa phương đang sinh sống, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng/.

                                                                                              (Ảnh và tin Phòng Nghiệp vụ III – Ngày 17/9/2019)

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA LỚP TẬP HUẤN

                         

Đ/c Nguyễn Văn Vân – Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa

                         

Đ/c Vũ Hữu Chinh – Phó trưởng phòng Nghiệp vụ II

Chi cục Kiểm lâm vùng II

                         

                         

                         

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 76858

Đang online: 2

Ngày hôm qua: 140