“60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây và kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam” (28/11/1959 – 28/11/2019)

        Cách đây 60 năm, ngày 28/11/1959, với tầm nhìn chiến lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài đăng trên báo Nhân dân với nhan đề  “Tết trồng cây”, phân tích ý nghĩa to lớn và lợi ích thiết thực của việc trồng cây, gây rừng. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, một lần nữa khẳng định ý nghĩa to lớn của việc trồng cây, gây rừng, một hình thức Tết mang nội dung ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, lâu dài, toàn diện, phục vụ cuộc sống no ấm, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển của đất nước.

                           

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xuân Kỷ hợi năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

       Trải qua chặng đường 60 năm hình thành và phát triển, Lâm nghiệp Việt Nam đã có những điểm nhấn, mốc son đáng nhớ, từ một ngành Lâm nghiệp Việt Nam lấy khai thác gỗ làm mục tiêu chính; đến nay, Lâm nghiệp Việt Nam hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ, phục hồi rừng tự nhiên và trồng mới, gắn với phát triển kinh tế lâm nghiệp với phát huy vai trò môi trường sinh thái, quốc phòng an ninh và an sinh xã hội. Theo đó, bắt đầu từ năm 1995, lấy ngày 28/11 là “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam”. Hàng năm, cứ đến ngày này toàn dân tổ chức kỷ niệm “Tết trồng cây”, “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” với ý nghĩa sâu sắc như:

- Giáo dục ý thức bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, sinh thái trong toàn dân; tình cảm yêu ngành, yêu nghề, yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, công nhân viên và người lao động lâm nghiệp;

- Động viên phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển rừng với năng suất, chất lượng cao; sử dụng tài nguyên rừng bền vững, hợp lý, tiết kiệm.

- Vận động, tổ chức các ngành, các đoàn thể, các giới có những hoạt động cụ thể, những công trình, những việc có ích để báo công dâng Bác; biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, địa phương và đơn vị tốt.

- Hàng năm, việc tổ chức “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam” phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức.

        Nhằm tiếp tục ôn lại con đường phát triển, truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành Lâm nghiệp. Ngày 18/02/2019, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 548/QĐ-BNN-TCLN về ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Lâm nghiệp Việt Nam trong 60 năm qua; Quyết định số 3393/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/8/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Đề án Tổ chức chuỗi sự kiện "Lâm nghiệp Việt Nam - 75 năm hình thành và phát triển" với mục đích thông qua các hoạt động kỷ niệm để góp phần ôn lại quá trình hình thành, phát triển, ghi nhận những thành tựu mà công tác Lâm nghiệp đạt được.

                         

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xuân Kỷ hợi năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

                         

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Xuân Kỷ hợi năm 2019 tại tỉnh Yên Bái

       Hòa chung với cả nước trong không khí kỷ niệm “60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trông cây và kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam”. Chi cục Kiểm lâm vùng II đã có nhiều những hoạt động có ý nghĩa mang tính tuyên truyền giáo dục cao từ đó động viên, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao như:

- Tích cực thực hiện nghiêm túc Quyết định số 5249/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt; Kế hoạch số 1174/ KH-TCLN-VP ngày 05/8/2019 của Tổng cục Lâm nghiệp; Kế hoạch số 500/KH-KL-VP ngày 28/8/2019 của Cục Kiểm lâm và Kế hoạch số 282/KH-KLV2-NV1 về việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua “Công chức, viên chức Chi cục Kiểm lâm vùng II thi đua thực hiện văn hóa công sở”, giai đoạn 2019-2025.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và thực thi pháp luật Lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động và các văn bản liên quan. Công tác tuyên truyền được triển khai sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển lâm nghiệp bền vững.

- Hưởng ứng viết bài tham luận khoa học của Hội thảo Khoa học với chủ đề: “60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây  (1959-2019) và kỷ niệm ngày Lâm nghiệp Việt Nam do Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức.

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên Chi cục Kiểm lâm vùng II phát động phong trào văn hóa công sở, giao lưu thể thao, văn nghệ chào mừng theo tinh thần giao ước cam kết thi đua năm 2019 với chủ đề “Thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày Lâm nghiệp Việt Nam”.

- Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và Thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 36/KH-KL-VP ngày 18/01/2019 của Cục Kiểm lâm về triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (giảm 10% số vụ vi phạm và 20% về diện tích rừng bị thiệt hại so với năm 2018).

      Thông qua “Ngày Lâm nghiệp Việt Nam”, “Tết trồng cây” là cơ hội cho ngành Lâm nghiệp, Lực lượng Kiểm lâm, các lực lượng Bảo vệ rừng nói chung và cán bộ công chức, viên chức và người lao động Chi cục Kiểm lâm vùng II nói riêng cùng nhau nhìn lại và ôn lại những chặng đường đã qua, những thăng trầm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng và đồng thời cũng là cơ hội để các thế hệ hiện tại tri ân, ghi nhận những đóng góp, cống hiến của các tập thể, cá nhân vào thành quả chung của ngành Lâm nghiệp./.

                                                                           (Tin, ảnh: Phòng Nghiệp vụ III, Đoàn Thanh niên – ngày 28/11/2019)

Thống kê website

Lượt truy cập: 76860

Đang online: 7

Ngày hôm qua: 140