THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THEO DÕI, CẬP NHẬT DIỄN BIẾN RỪNG TẠI HÀ TĨNH NĂM 2019

           Thực hiện Văn bản số 659/KL_QLR ngày 08/11/2019 của Cục Kiểm lâm về việc làm việc công tác cập nhật diễn biến rừng năm 2019, Chi cục Kiểm lâm vùng II tham gia đoàn công tác của Cục Kiểm lâm làm việc với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh về công tác thu thập, kiểm tra thông tin biến động ngoại nghiệp; sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng FRMS; cập nhật quy hoạch 03 loại rừng và kết quả cập nhật diễn biễn rừng năm 2019.

          Theo thông tin từ Chi cục Kiểm lâm Hà Tỉnh: tỉnh đã thu thập, kiểm tra thông tin biến động thực địa theo các nguyên nhân, gồm: trồng rừng là 2.629 ha; khai thác rừng là 2.312 ha; cháy rừng là 218 ha; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng là 13 ha và các nguyên nhân khác là 897 ha. Dự kiến diện tích trồng rừng đủ tiêu chí thành rừng để cập nhật tính độ che phủ của rừng năm 2019 khoảng 2000 ha.

          Để cập nhật diễn biến rừng bằng phần mềm Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các dự án, Cục Kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm vùng II tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng sử dụng phần mềm FRMS cho cán bộ làm nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng.

Tại Văn bản số 691/KL-BVR&BTTN ngày 05/11/2019 của Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh và buổi làm việc của Đoàn công tác với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho thấy, đến nay cơ bản các lô rừng diễn biến đã được các chủ rừng, Kiểm lâm địa bàn thống kê, báo cáo và việc cập nhật lên phần mềm FRMS được cán bộ kỹ thuật cấp huyện cập nhật theo đúng quy định. Tuy nhiên, quá trình cập nhật điễn biến rừng bằng phần mềm FRMS ở tỉnh còn gặp một số tồn tại, vướng mắc như: Không đăng nhập vào được hệ thống; đồng bộ cơ sở dữ liệu trung tâm không thành công; không có cơ sở dữ liệu trên hệ thống máy chủ; ranh giới hành chính, tiểu khu, khoảnh giữa phần mềm FRMS và hồ sơ quản lý của tỉnh có sự sai khác; số liệu rừng trên máy chủ trung tâm và số liệu quản lý của tỉnh có sự sai khác. Nguyên nhân trong quá trình thực hiện kiểm kê rừng năm 2012, nguồn ảnh vệ tinh từ các năm 2009-2011 để giải đoán hiện trạng sai số cho phép 25% nên độ chính xác không cao, có sự sai khác với thực địa. Từ năm 2017 đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã 2 lần rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng và thực hiện Đề án giao đất, giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có 42.372 ha đất rừng thay đổi chủ quản lý nên dữ liệu phải cập nhật vào phần mềm FRMS là lớn, rất khó khăn đảm bảo khớp số liệu sau khi cập nhật với số liệu tỉnh đang quản lý. Để thuận lợi cho việc cập nhật diễn biến rừng năm 2019, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh đã có đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, Dự án JICA/SNRM hỗ trợ tích hợp bản đồ điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng và đề nghị Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm cho phép tỉnh Hà Tĩnh rà soát, điều chỉnh, cập nhật diễn biễn rừng đối với phần diện tích có sai khác về hiện trạng rừng giữa hồ sơ quản lý với thực địa.

      Một số hình ảnh làm việc với Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh của Đoàn công tác

                            

                            

                                                                                                                                  (Tin bài : Phòng Nghiệp vụ II)

Thống kê website

Lượt truy cập: 76859

Đang online: 5

Ngày hôm qua: 140