Thứ bảy, 08-05-2021 7:22 AM

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC TẠI CHI BỘ CHI CỤC KIỂM LÂM VÙNG II

     Thực hiện Quyết định số 36- QĐ/ĐU; Quyết định số 37-QĐ/ĐU ngày 12/10/2020 của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công nhận đảng viên chính thức. Được sự đồng ý của Đảng ủy Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, vgày 22  tháng 10 năm 2020, Chi bộ Chi cục Kiểm lâm vùng II đã tổ chức buổi sinh hoạt Chi bộ và công bố quyết định công nhận đảng viên chính thức cho đồng chí Hà Tố Nam và đồng chí Trần Văn Chuyển với sự tham dự đầy đủ của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

      Thay mặt Chi ủy, Đồng chí Lê Duy Hượng - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định công nhận Đảng viên chính thức cho 2 đồng chí Trần Văn Chuyển, Hà Tố Nam trở thành Đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời chúc mừng và giao nhiệm vụ cho hai đồng chí đảng viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên.

 
   

Tại buổi sinh hoạt, Đồng chí Bí thư Chi bộ đã quán triệt các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục tích cực rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là tấm gương sáng, tiên phong, gương mẫu và đi đầu trong mọi công việc, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, để đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, đề nghị các tổ chức chính trị xã hội trong đơn vị: Công đoàn, Đoàn Thanh niên tiếp tục giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu quần chúng ưu tú lên Chi bộ xem xét kết nạp khi đủ điều kiện.

 

 

Đến nay tổng số đảng viên chính thức của Chi bộ là 17/17 đồng chí. Công tác xây dựng và phát triển đảng của Chi bộ ngày càng tăng cường về chất lượng, số lượng, đội ngũ đảng viên trẻ đã góp phần cho Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong thời tình hình mới.

                                                                    (Bản tin: Phòng nghiệp vụ I)                               

Thống kê website

Lượt truy cập: 105784

Đang online: 3

Ngày hôm qua: 92