Thứ bảy, 08-05-2021 9:07 AM

Hội nghị tổng kết quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh giai đoạn 2016-2020 và ký Quy chế phối hợp, giai đoạn 2021 - 2025.

          Thực hiện Công văn số 460/KL-QLR ngày 03/9/2020 của Cục Kiểm lâm về việc rà soát, ký quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng và Chi cục Kiểm lâm địa phương.

Ngày 20/11/2020, Chi cục Kiểm lâm vùng II tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp đoạn 2016 - 2020 và ký Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật Lâm nghiệp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết và ký Quy chế phối hợp

         Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu - Phó Cục trưởng Cục Kiểm lâm và hơn 100 Đại biểu gồm: đại diện Phòng chức năng của Cục Kiểm lâm; Lãnh đạo, Phòng chức năng, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR của 12 Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong khu vực, Chi cục Kiểm lâm vùng III, Vườn quốc gia Ba Vì, Bạch Mã, Cúc Phương và Lãnh đạo và công chức, viên chức của Chi cục Kiểm lâm vùng II. 

Theo Báo cáo đánh giá tổng kết tại Hội nghị: Qua 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong khu vực gia đoạn 2016 - 2020, cho thấy đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản so với giai đoạn 2011 - 2015, cụ thể như sau:

Số vụ vi phạm: 15.884 vụ, giảm 8.667 vụ, tương đương 35,3%;

Diện tích rừng bị thiệt hại: 1.945 ha. Trong đó, chủ yếu là thiệt hại do cháy rừng 1.435ha (chiếm 73,7%) chủ yếu là cháy các năm 2018 và 2019 do thời tiết khắc nghiệt, năng nóng kéo dài, giảm 45 ha, tương đương 2,3%;

Thu nộp ngân sách: 200.209.584 triệu đồng, giảm 162.377.073 triệu đồng, tương đương 44,8%;

Lâm sản tịch thu: 26.418 m3, giảm  18.352 m3,  tương đương 41,0%.

Ngoài ra, nhiều nội dung trong Quy chế được các đơn vị phối hợp thực hiện có hiệu quả như: Chế độ báo cáo, trao đổi thông tin được  Chi cục Kiểm lâm các tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời chính xác; công tác trinh sát, phối hợp kiểm tra, xử lý vi trong lĩnh vực quản lý rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn đang từng bước được triển khai có hiệu quả và sâu rộng hơn; công tác phối hợp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng tại các địa phương đã tổ chức được với nhiều nội dung hơn như công tác quản lý giống cây trồng; nâng cao năng lực trồng, chăm sóc, phát triển rừng ngập mặn; Hướng dẫn, hỗ trợ cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp bằng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, chia sẽ thông tin về theo dõi giám sát tài nguyên rừng cho các địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, ...

Có được kết quả trên là nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp; sự tích cực phối hợp có hiệu quả giữa Chi cục với Chi cục Kiểm lâm các tỉnh trong vùng tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền ở địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt một số biện pháp cấp bách trong quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Do đó, tình hình vi phạm các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua có sự chuyển biến tích cực ở nhiều địa phương. Về cơ bản, rừng đã và đang được quản lý bảo vệ và phát triển tốt; không còn tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép ở quy mô lớn. Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được cũng như những khó khăn, tồn tại trong việc thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2016 - 2020; đóng góp ý kiến để bổ sung, hoàn thiện nội dung Quy chế phối hợp trong hoạt động quản lý nhà nước và thực thi pháp luật Lâm nghiệp giữa Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Chi cục Kiểm lâm vùng II và của Chi cục Kiểm lâm 12 tỉnh; đồng thời đồng chí cũng chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng. Nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, đồng chí yêu cầu các đơn vị triển khai các nội dung trong quy chế phối hợp đến các đơn vị trực thuộc, cụ thể hóa nhiệm vụ bằng công việc cụ thể, rà soát lại nhiệm vụ đưa vào kế hoạch thực hiện năm 2021. Đối với nhiệm vụ cuối năm 2020, các đơn vị rà soát nhiệm vụ chỉ đạo triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm; các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do các trận lũ, lụt vừa qua, chủ động triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả khôi phục hoạt của đơn vị và các đơn vị trực thuộc; các tỉnh phía Bắc tăng cường cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2020 - 2021. Bên cạnh đó, đồng chí đã ghi nhận những phản ánh, kiến nghị của các đơn vị về một số khó khăn vướng mắc tại địa phương, tổng hợp báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp, tham mưu báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn để hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho phù hợp với thực tế.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu – Phó Cục trưởng phát biểu và chỉ đạo Hội nghị

     Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Quốc Hiệu - Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm, Lãnh đạo các Vườn quốc gia, Lãnh đạo các Chi cục Kiểm lâm và toàn thể các Đại biểu tham dự Hội nghị. Đại diện Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước và thi hành pháp luật về Lâm nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025. Quy chế Phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 gồm 3 Chương, 13 Điều quy định một số nội dung cụ thể về quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên nhằm phát huy vai trò của các Chi cục thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong công tác quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đảm bảo mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững.

Lễ ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025

       Trên cơ sở Quy chế phối đã ký, hàng năm Chi cục Kiểm lâm vùng II và Chi cục Kiểm lâm các tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể hóa nội dung phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản của từng năm để thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh sẽ nghiên cứu sửa đổi bổ sung chủ động xây dựng kế hoạch để thực hiện./.

(Tin  bài - Nghiệp vụ III)

Thống kê website

Lượt truy cập: 105789

Đang online: 3

Ngày hôm qua: 92