Triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo diễn biến rừng

Cục Kiểm lâm ban hành Văn bản số 204/KL-QLR ngày 13/5/2022 về việc triển khai thử nghiệm hệ thống FRMS 4.0 để cập nhật, báo cáo diễn biến rừng. Đề nghị Chi cục Kiểm lâm vùng, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện và báo cáo đúng tiến độ./.

Nội dung chi tiết

Thống kê website

Lượt truy cập: 252921

Đang online: 3

Ngày hôm qua: 241