Thứ ba, 28-11-2023 4:30 PM

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng của đơn vị là: 45 người. Trong đó:

Theo trình độ được đào tạo, gồm: Trình độ Thạc sỹ là 5 (11,1%); Đại học 25 (55,6%); Cao đẳng, Trung cấp là 15 (33,3%);

Theo cơ cấu ngạch bậc: Kiểm lâm viên chính 8 người (17,7%); Kiểm lâm viên và tương đương 22 người, (48,9%); Kiểm lâm viên trung cấp và sơ cấp: 15 người (33,3%);

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng II (theo Quyết định số 347/QĐ-TCLN-VP ngày 29/9/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng II trực thuộc Cục Kiểm lâm được quy định như sau:

Bộ máy gồm Ban Lãnh đạo; Phòng Nghiệp vụ I; Phòng Nghiệp vụ II; Phòng Nghiệp vụ III và Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng, cụ thể theo sơ đồ sau:

Sơ đồ tổ chức của Chi cục Kiểm lâm vùng II

Tin liên quan

Thống kê website

Lượt truy cập: 207783

Đang online: 8

Ngày hôm qua: 168