Hà Nội: Thường trực 24/24g cho công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

          Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ cao có thể xảy ra cháy rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vừa ban hành Công văn số 618/KL-QLBVR, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh.

   
ha noi thuong truc 2424g cho cong tac phong chay chua chay rung  
Ảnh minh họa  

     Theo đó, các hạt kiểm lâm phụ trách địa bàn có rừng phối hợp tham mưu với UBND các huyện, thị xã có rừng trên địa bàn thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật quản lý nhà nước nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

     Hướng dẫn các xã đang quản lý rừng và các chủ rừng trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm phương án PCCCR đã được xây dựng, đồng thời, thường xuyên rà soát, bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với điều kiện thực tế phương án bảo vệ rừng, PCCCR để tổ chức thực hiện được hiệu quả. Chủ động trong mọi tình huống về phương tiện, lực lượng kịp thời xử lý khi có cháy rừng xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia chữa cháy rừng, an toàn cho người dân, tài sản của nhân dân khu vực xảy ra cháy rừng…

      Bên cạnh đó, các hạt kiểm lâm thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với phòng chuyên môn của các huyện, thị xã có rừng để tham mưu chính quyền địa phương (cấp huyện) thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR theo quy định. Xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp với lực lượng công an, quân đội làm tốt công tác tham mưu để các huyện, thị xã có rừng chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR.

      Phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ rừng xây dựng và triển khai kế hoạch bảo vệ rừng, PCCCR; yêu cầu chủ rừng thực hiện nghiêm phương án bảo vệ rừng, PCCCR; phương án huy động lực lượng chữa cháy rừng của chủ rừng theo quy định của pháp luật. Tiếp tục phối hợp với các hạt kiểm lâm của các tỉnh giáp ranh với Hà Nội triển khai có hiệu quả phương án bảo vệ rừng, PCCCR giáp ranh, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi phá rừng, đốt rừng, hủy hoại tài nguyên rừng khu vực giáp ranh, ngăn chặn kịp thời nguy cơ cháy lan tại các khu vực rừng giáp ranh. Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan của cấp huyện và UBND cấp xã tổ chức tập huấn, diễn tập chữa cháy rừng quy mô cấp xã để nâng cao kỹ năng cho người dân khi tham gia chữa cháy rừng.

       Lưu ý, các hạt kiểm lâm tổ chức lực lượng thường trực phòng cháy, chữa cháy 24/24 giờ trong mùa hanh khô theo quy định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh điều động của Chi cục Kiểm lâm Hà Nội và cấp có thẩm quyền. Thực hiện nhiệm vụ dự báo, quan sát phát hiện lửa rừng 24/24 giờ. Khi cấp dự báo cháy rừng cấp III trở lên, hằng ngày cung cấp thông tin kịp thời cho chính quyền các cấp và chủ rừng được biết để thực hiện tốt công tác PCCCR và chủ động trong mọi tình huống để thực hiện hiệu quả, đảm bảo thông báo thông tin nhanh nhất đến với các cấp chính quyền và chủ rừng.

      Đối với các phòng chuyên môn, các đơn vị quản lý địa bàn không có rừng, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội yêu cầu tổ chức phân công cán bộ thường trực PCCCR 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng tham gia chữa cháy rừng và nhận nhiệm vụ có liên quan, đột xuất khi có lệnh điều động của Chi cục.

                                                   TQ nguồn: Trang báo Pháp luật và Xã hội

 

 

Thống kê website

Lượt truy cập: 252929

Đang online: 5

Ngày hôm qua: 241